ยาฆ่าเชื้อไวรัส

ไข้หวัดใหญ่

ทำงาน  อย่างไร?

ยาฆ่าเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ ช่วยบรรเทาอาการของโรค ด้วยการเข้าไปต่อสู้กับเชื้อไวรัสในร่างกาย1

ยาฆ่าเชื้อไวรัสออกฤทธิ์อย่างไรในการรักษาไข้หวัดใหญ่?

เมื่อร่างกายติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ ไวรัสจะเริ่มแบ่งตัว และแพร่กระจายไปทั่วร่างกาย2,3 ซึ่งยาฆ่าเชื้อไวรัสจะเข้าไปจัดการกับไข้หวัดใหญ่ด้วยการลดความสามารถในการแบ่งตัวของไวรัส4

การรักษาไข้หวัดใหญ่ด้วยยาฆ่าเชื้อไวรัส สามารถช่วยทำให้คุณรู้สึกดีขึ้นเร็วกว่าการไม่ได้ทำอะไรเลย4

และมันค่อนข้างสำคัญที่จะต้องพบแพทย์ภายใน 48 ชั่วโมงถ้าสังเกตุอาการของไข้หวัดใหญ่ เพือที่จะได้ประสิทธิภาพของการรรักษาที่มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้7

ยาบรรเทาอาการ
ยาฆ่าเชื้อไวรัส vs. หรือ ยาฆ่าเชื้อแบคทีเรีย

ยาฆ่าเชื้อไวรัส 
ยาบรรเทาอาการไข้หวัดใหญ่ ยาฆ่าเชื้อแบคทีเรีย
ต้องใช้ใบสั่งแพทย์ ไม่ต้องใช้ใบสั่งแพทย์
ส่วนใหญ่มักต้องใช้ใบสั่งแพทย์
จัดการที่เชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่โดยตรง4
รักษาอาการ ไม่ได้จัดการที่เชื้อไวรัสโดยตรง8
จัดการกับแบคทีเรีย ซึ่งไม่มีผลใดๆกับเชื้อไวรัส10 เว้นแต่หากมีอาการแทรกซ้อนและแพทย์เห็นว่ามีความจำเป็น
ลดความสามารถของเชื้อไวรัสที่จะแบ่งตัวเพิ่มจำนวน4
ไม่มีผลกระทบใดๆต่อการแบ่งตัวของเชื้อไวรัส
ไม่มีผลกระทบใดๆต่อการแบ่งตัวของเชื้อไวรัส
สามารถลดโอกาสการเกิดโรคแทรกซ้อนจากไข้หวัดใหญ่5,7
ไม่มีผลกระทบใดๆกับโรคแทรกซ้อน9
มีผลต่อโรคแทรกซ้อนที่เกิดจากแบคทีเรีย10,11

No filter results

 • ยาฆ่าเชื้อไวรัส
  • ต้องใช้ใบสั่งแพทย์
  • จัดการที่เชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่โดยตรง4
  • ลดความสามารถของเชื้อไวรัสที่จะแบ่งตัวเพิ่มจำนวน4
  • สามารถลดโอกาสการเกิดโรคแทรกซ้อนจากไข้หวัดใหญ่5,7
 • ยาบรรเทาอาการไข้หวัดใหญ่
  • ไม่ต้องใช้ใบสั่งแพทย์
  • รักษาอาการไม่ได้จัดการที่เชื้อไวรัสโดยตรง8
  • ไม่มีผลกระทบใดๆต่อการแบ่งตัวของเชื้อไวรัส
  • ไม่มีผลกระทบใดๆกับโรคแทรกซ้อน9
 • ยาฆ่าเชื้อแบคทีเรีย
  • ส่วนใหญ่มักต้องใช้ใบสั่งแพทย์
  • จัดการกับแบคทีเรียซึ่งไม่มีผลใดๆกับเชื้อไวรัส10 เว้นแต่หากมีอาการแทรกซ้อนและแพทย์เห็นว่ามีความจำเป็น
  • ไม่มีผลกระทบใดๆต่อการแบ่งตัวของเชื้อไวรัส
  • มีผลต่อโรคแทรกซ้อนที่เกิดจากแบคทีเรีย10,11

แล้ว

ยาฆ่าเชื้อแบคทีเรีย

คือ?

ยาฆ่าเชื้อแบคทีเรีย ไม่ใช่ยาชนิดเดียวกันกับ ยาฆ่าเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ โดยยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียจะใช้สำหรับจัดการกับการติดเชื้อจากแบคทีเรีย1 และเพราะว่าไข้หวัดใหญ่นั้นเกิดจากการติดเชื้อไวรัส ไม่ใช่แบคทีเรีย ยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียจึงไม่สามารถจัดการที่สาเหตุของการเกิดไข้หวัดใหญ่ได้ และไม่ได้ช่วยทำให้ผู้ป่วยรู้สึกบรรเทาขึ้น10

ยาฆ่าเชื้อแบคทีเรีย จะไม่สามารถลดอาการของโรคไข้หวัดใหญ่ได้10 ในความเป็นจริงแล้ว การใช้ยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียในขณะที่ไม่จำเป็น จะทำให้เกิดผลเสียมากกว่าผลดี เพราะว่าแบคทีเรียจะพัฒนาจนดื้อต่อยาฆ่าเชื้อแบคทีเรีย ที่จะทำให้ประสิทธิภาพของยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียลดลงในการติดเชื้อแบคทีเรียครั้งต่อไป1,2

ดังนั้นหากคุณสงสัยว่าเป็นไข้หวัดใหญ่ จำไว้ว่ายาฆ่าเชื้อแบคทีเรียจะไม่มีผลอะไรต่อการรักษาโรค

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการรักษาไข้หวัดใหญ่ด้วย online tool ของเรา :

เรื่องจริง หรือ เรื่องโกหก

คิดว่าตัวเองเป็นไข้หวัดใหญ่?

พบแพทย์เพื่อปรึกษาเกี่ยวกับการรับยาฆ่าเชื้อไวรัสที่อาจจะเป็นประโยชน์ต่อตัวคุณ

หากคุณมีอาการในช่วงไข้หวัดใหญ่ระบาด คุณควรไปพบแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์โดยด่วน.

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับไข้หวัดใหญ่ในภูมิภาคของคุณ 

References

 1. Centers for Disease Control and Prevention. What You Should Know About Influenza (Flu) Antiviral Drugs: Fact Sheet, 2016. Available from: https://www.cdc.gov/flu/pdf/freeresources/updated/antiviral-factsheet-updated.pdf. Last accessed: November 2018.
 2. Bouvier NM & Palese P. Vaccine 2008; 26(Suppl 4): D49–D53.
 3. Breitbart M & Rohwer F. Trends Microbiol 2005; 13(6): 278–284.
 4. Stiver G. CMAJ 2003; 168(1): 49–56.
 5. Tsang TK et al. Trends Microbiol 2016; 24(2): 123–133.
 6. Allen UD et al. Can J Infect Dis Med Microbiol 2006; 17(5): 273–284.
 7. Lehnert R et al. Dtsch Arztebl Int 2016; 113(47): 799–807.
 8. Centers for Disease Control and Prevention. Symptom relief, 2018. Available from: https://www.cdc.gov/antibiotic-use/community/for-patients/symptom-relief.html. Last accessed: November 2018.
 9. Klepser M. Drugs 2014; 74(13): 1467-1479.
 10. Low D. Clin Microbiol Infect 2008; 14(4): 298–306.
 11. Bonten M. BMJ 2006; 332(7536): 248-249.
 12. World Health Organization. Antibiotic resistance. Available from: http://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/antibiotic-resistance. Last accessed: November 2018.