ไข้หวัดใหญ่
คืออะไร?

ไข้หวัดใหญ่ (Flu) คือ อาการป่วยที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัส ชื่อ Influenza ซึ่งเชื้อไวรัสนี้สามารถแพร่กระจายจากคนที่ติดเชื้อไปสู่บุคคลอื่นผ่านทางการไอ, จาม ที่จะทำให้เชื้อไวรัสกระจายสู่อากาศ1

การรักษาสุขอนามัยทั่วไป เช่น การใส่หน้ากากอนามัยเมื่อมีอาการไอจาม และการล้างมือบ่อยๆ สามารถช่วยลดการแพร่กระจายของไข้หวัดใหญ่ได้2 แต่ในบางครั้งมันก็ไม่ได้ผลเสมอไป


A picture of creased tissue

ไข้หวัดใหญ่อาจทำให้เกิดอาการรุนแรงแตกต่างกันออกไป และทำให้ผู้ป่วยรู้สึกไม่สบายตัว3,4

อาการต่างๆของไข้หวัดใหญ่อาจคล้ายคลึงกับอาการของไข้หวัดทั่วไป ดังนั้น conflusion จึงช่วยทำให้คุณแยกระหว่างไข้หวัดและไข้หวัดใหญ่ออกได้

ลองเช็คดูว่าคุณเป็นไข้หวัดใหญ่หรือไม่?


ไข้หวัดใหญ่
ส่งผลกระทบ

มากแค่ไหน ?

Green tissue box

ทั่วโลกมีคนป่วยด้วยโรคไข้หวัดใหญ่ถึง 1 พันล้านคนต่อปี5       5 ล้านคนในจำนวนนั้นมีอาการรุนแรง และ 650,000 คนต้องเสียชีวิตเพราะไข้หวัดใหญ่6

ไข้หวัดใหญ่

เป็นเรื่องที่น่ากังวลหรือไม่ ?

คนหลายคนเข้าใจว่าไข้หวัดใหญ่เป็นโรคที่ไม่อันตราย และไม่ได้ทำให้เกิดผลกระทบที่ร้ายแรง7–9    แต่ในความเป็นจริงแล้ว ไข้หวัดใหญ่สามารถทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนที่รุนแรงได้ และอาจถึงแก่ชีวิตได้ในบางราย เช่น4

 •  การอักเสบของสมอง

   

 • ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด 
 • ปอดบวม 
 •  อาการป่วยที่เป็นอยู่แย่ลง เช่น หอบหืด
 •  การอักเสบของหัวใจ
 •  การอักเสบของกล้ามเนื้อ
 •  อวัยวะภายในล้มเหลว
Sick woman sitting with a tissue in hand

ในประเทศสหรัฐอเมริกาพบผู้ป่วยด้วยโรคไข้หวัดใหญ่ที่ต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาลสูงถึง 960,000 ราย และส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตจำนวน 79,000 ราย10

พบว่าผลกระทบจากไข้หวัดใหญ่คล้ายคลึงกันทั้งในประเทศที่เป็นประเทศเขตร้อน, กึ่งเขตร้อน (ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก) และเขตอบอุ่น (สหรัฐอเมริกา และ ยุโรป)11

References

 1. Cowling B et al. Nat Commun 2013; 4: 1935.
 2. Centers for Disease Control and Prevention. Preventing the flu. Available from: https://www.cdc.gov/flu/protect/habits/index.htm Last accessed: February 2019.
 3. Banning M. Br J Nurs 2005; 14(22): 1192–1197.
 4. Centers for Disease Control and Prevention. Flu Symptoms & Complications, 2018. Available from: https://www.cdc.gov/flu/consumer/symptoms.htm Last accessed: February 2019.
 5. Krammer F et al. Nat Rev Dis Primers 2018; 4(1): 3. doi: 10.1038/s41572-018-0002-y. 
 6. World Health Organisation. Influenza (Seasonal). Available from: http://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/influenza-(seasonal) Last accessed: February 2019.
 7. Evans MR et al. Br J Gen Pract. 2007; 57: 352–358.
 8. Cedraschi C et al. BMC Fam Pract 2013; 14: 15.
 9. Nowak G et al. Int J Environ Res Public Health 2018; 15(4): 711.
 10. Centers for Disease Control and Prevention. Estimated Influenza Illnesses, Medical visits, Hospitalizations, and Deaths in the United States — 2017–2018 influenza season. Available from: https://www.cdc.gov/flu/about/burden/2017-2018.htm. Last accessed: February 2019.11. Cowling B et al. Vaccine 2017; 35: 856–864.