ทำไมต้อง

48

ชั่วโมง?

จัดการไข้หวัดใหญ่ จัดการโดยไว!

หลายการศึกษาแสดงให้เห็นว่ายาฆ่าเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ ออกฤทธิ์ได้ดีที่สุดเมื่อเรารับประทานยาภายใน 48 ชั่วโมงเมื่อเริ่มมีอาการ1

ดีขึ้นไว,

ดีขึ้นเร็ว!

การรับประทานยาฆ่าเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ภายใน 48 ชั่วโมงหลังจากเริ่มมีอาการ จะทำให้ได้ผลการรักษาที่ดีที่สุดในการช่วยลดความรุนแรงและระยะเวลาของอาการป่วย1  ดังนั้นหากคุณเริ่มรู้สึกถึงอาการของไข้หวัดใหญ่ การยิ่งเข้ารับการรักษาเร็วก็ยิ่งทำให้ร่างกายฟื้นจากอาการไข้หวัดใหญ่ได้เร็วเช่นกัน

สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการปรึกษาแพทย์ หรือบุคลากรทางการแพทย์หลังจากที่สงสัยว่าตนเองติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ เพื่อที่แพทย์จะได้วินิจฉัยและให้การรักษาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณ

ไข้หวัดใหญ่มี 3 ระยะ

 1. อาการแรกของไข้หวัดใหญ่มักเริ่มต้นจากมีไข้ และปวดกล้ามเนื้อ พร้อมๆไปกับปวดศีรษะ เจ็บคอ ไอ และ อ่อนเพลียอย่างมาก2 ซึ่งเป็นอาการที่ไม่เหมือนกับไข้หวัด เพราะอาการของไข้หวัดใหญ่มักจะมีอย่างเฉียบพลัน ด้วยอาการเตือนเพียงเล็กน้อยเท่านั้น3,4
  นี่คือช่วงเวลาที่ดีที่สุดที่จะปรึกษากับแพทย์เกี่ยวกับยารักษาไข้หวัดใหญ่.
 2. อาการของไข้หวัดใหญ่โดยส่วนใหญ่มักจะหายได้เองภายใน 1 สัปดาห์ แต่อาการไอ และอ่อนเพลียมักจะใช้เวลานานกว่าจะหายดี2 ซึ่งคุณอาจจะต้องหยุดกิจกรรมที่เคยทำเป็นประจำและนอนพักผ่อน
 3. หากไม่มีการเกิดโรคแทรกซ้อน คุณมักจะค่อยๆดีขึ้นภายใน 2-3 วันหลังจากที่ร่างกาย(หรือยาฆ่าเชื้อไวรัส)สามารถจัดการกับไวรัสไข้หวัดใหญ่ได้ 4 แต่อย่างไรก็ตามคุณก็จะยังคงมีอาการอ่อนเพลียไปอีกระยะหนึ่ง2
A picture of creased tissue

ไข้หวัดใหญ่จะอยู่กับเรานานแค่ไหน?

ไข้หวัดใหญ่มักจะทำให้เราป่วยอยู่ราว 1 -2 สัปดาห์ แต่อาการและระยะเวลาฟื้นตัวจากโรคของแต่ละคนก็จะแปรผันตามแต่ละสภาพร่างกายของผู้ป่วยแต่ละคน5 โรคแทรกซ้อนสามารถทำให้เกิดอาการป่วยได้นาน และอาจทำให้ต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาล หรืออาจถึงแก่ชีวิตได้ในรายที่อาการรุนแรง4,6

ไข้หวัดใหญ่แพร่กระจายได้อย่างไร?

ไข้หวัดใหญ่สามารถแพร่กระจายระหว่างบุคคลได้อย่างง่ายดาย7 เมื่อคนที่ป่วยไอ จาม หรือ พูด เชื้อไวรัสก็จะกระจายสู่อากาศ ไปติดอยู่ตามปาก จมูก และถูกหายใจเข้าสู่ปอดของอีกคนในที่สุด นอกจากนี้คนอาจได้รับเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ผ่านทางการสัมผัส ปาก จมูก หรือสิ่งของที่เชื้อไวรัสไปติดอยู่ก็ได้ ไข้หวัดใหญ่สามารถแพร่กระจายได้มากที่สุดภายใน 3 – 4 วันแรก และคุณสามารถเริ่มแพร่เชื้อไวรัสสู่ผู้อื่นได้ก่อนที่จะมีอาการปรากฎ7

มีเรื่องที่เป็นเรื่องเข้าใจผิดเกี่ยวกับการรักษา และป้องกันไข้หวัดใหญ่มากมาย  คลิกเพื่อแยกระหว่างเรื่องจริงหรือเรื่องโกหกเกี่ยวกับไข้หวัดใหญ่

คิดว่าตัวเองเป็นไข้หวัดใหญ่?

พบแพทย์เพื่อปรึกษาเกี่ยวกับการรับยาฆ่าเชื้อไวรัสที่อาจจะเป็นประโยชน์ต่อตัวคุณ

หากคุณมีอาการในช่วงไข้หวัดใหญ่ระบาด คุณควรไปพบแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์โดยด่วน

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับไข้หวัดใหญ่ในภูมิภาคของคุณ

References

 1. Lehnert R et al. Dtsch Arztebl Int 2016; 113(47): 799–807.
 2. Institute for Quality and Efficiency in Health Care (IQWiG). Flu: Overview, 2016. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmedhealth/PMH0072643/#i2352.symptoms Last accessed: November 2018.
 3. Banning M. Br J Nurs 2005; 14(22): 1192–1197.
 4. Centers for Disease Control and Prevention. Flu Symptoms & Complications, 2018. Available from: https://www.cdc.gov/flu/consumer/symptoms.htm Last accessed: November 2018. 
 5. Centers for Disease Control and Prevention. Morbidity and Mortality Weekly Report, 2008; 57: RR-7. Available from: https://www.cdc.gov/mmwr/pdf/rr/rr5707.pdf Last accessed: November 2018.
 6. Mertz D et al. BMJ 2013; 347: f5061.
 7. Centers for Disease Control and Prevention. How flu spreads. Available from: https://www.cdc.gov/flu/about/disease/spread.htm Last accessed: November 2018.8. Stiver G. CMAJ 2003; 168(1): 49–56.